ASSEMBLEA GENERAL

PARETS DEL VALLÉS 08 DE NOVEMBRE DEL 2017

 

Comença l’assemblea general a les 20:08 hores amb la lectura de l’acta anterior que queda aprovada per unanimitat.

Es passa al segon punt del dia que és el tancament de l’exercici econòmic del curs 2016-2017, que queda aprovat. Es fa la presentació per part de la tresorera dels pressupostos per al curs 2017-2018. Queda aprovat el pressupost per al curs vigent.

S’aportarà a l’escola un lot de tauletes i diferents lots de contes i llibres de lectura per a cicle inicial i es comenta que aquest punt no estava inclòs en el pressupost perquè es va parlar amb direcció el dia anterior i queda pendent demanar pressupost per tal de veure fins a quin punt es pot fer l’aportació total o parcial d’aquest material a l’escola.

Es parla del bon funcionament de l’aula SIEI de nova implantació al centre. Els alumnes estan molt integrats i la unitat funciona correctament.

Com a novetat, i com a resultat de la bona acceptació que va tenir a l’enquesta passada a final de curs, aquest curs es crearà la que es vol anomenar “Escola de Pares” que consistirà en un cicle de tres conferències (una per trimestre)  centrades en l’educació emocional dirigida a les famílies. Es passa un full amb les diferents xerrades que ofereix el conferenciant; entre els assistents s’escullen les 3 més votades. Una assistent pregunta si s’oferirà servei de canguratge durant la xerrada i es comenta que s’estudiarà.

Es comenta que a causa de les eleccions convocades per al dijous 21 de desembre, el centre romandrà tancat (no hi haurà classe) i el dia 22 serà el darrer dia d’escola, tal com consta al calendari escolar. El concert de Nadal previst per al dia 21/12 tindrà lloc el dia 20/12.

El següent punt és l’exposició per part de les diferents comissions de treball de la tasca que desenvolupen i es passa una llista als assistents per tal que s’afegeixin a la comissió que els interessi. Es comenta la conveniència que les famílies de cicle infantil s’apuntin a col·laborar perquè la major part dels pares que constitueixen les comissions pertanyen a grups de sisè i aquest curs és el seu darrer a l’escola.

En el moment que la comissió d’extraescolars parla de la seva tasca surten diferents comentaris referents a la gestió del temps lliure a l’hora del menjador i es pren la decisió de buscar una data propera per parlar sobre aquest tema amb direcció.

Encarni Corredor, com a membre de la CAMPA, exposa la necessitat que surti un voluntari per acompanyar-la aquest seu darrer any i agafar el seu relleu per al curs vinent. Surt una voluntària.

 

Alguns/es assistents comenten que molts cops les circulars no arriben a les famílies quan hi ha més d’un germà i proposen altres vies per fer arribar la informació. Un representant membre del consell escolar present a l’assemblea comenta que aquest tema ja s’està tractant.

El següent punt és la renovació anual de la Junta Directiva. Núria Vela deixa el càrrec i s’ofereix com a voluntària per agafar la presidència Míriam Font i Juani Muñoz per agafar el relleu de Míriam Font com a secretària. No s’ofereix cap nou voluntari pel càrrec de tresorer/a. Queda aprovada per unanimitat, i queda constituïda la junta actual amb les següents persones:

-Míriam Font: Presidenta

-Juani Muñoz: Secretària

-Núria Cocera: Tresorera

En el torn de precs i preguntes, es parla també del paper del delegat de classe (pares i mares) i la necessitat de diferenciar la informació que es pot passar per aquesta via i la que no.

Finalitza la sessió a les 21:16 hores.

I, perquè així consti, se signa aquesta acta en el lloc i la data indicats.

 

Parets del Vallés, 8 de novembre del 2017

 

Secretària                    Presidenta

Juani Muñoz                    Míriam Font

0 Comments

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

©2021 AFA CEIP Lluis Piquer, Tots els drets reservats | Condicions d'ús | Avís legalPolítica de galetes | Política de privadesa

CONTACTA'NS

Els vostres suggeriments ens ajudaran a millorar.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?