L’AFA de l’Escola Lluís Piquer és l’associació formada per les famílies dels alumnes de l’escola que voluntàriament ho desitgin. És una associació sense ànim de lucre, constituïda legalment i està representada per una Junta que a la vegada està dividida en comissions de treballs segons les tasques i/o activitats. Qualsevol mare,  pare o tutor dels alumnes de l’Escola poden associar-se a l’AFA. Per això cal pagar una quota fixada a l’any i complir els estatuts aprovats.

Cada activitat o servei que facilita l’AFA a les famílies estan gestionats per les comissions encarregades de portar-les a terme. Actualment existeixen les comissions d’Extraescolars, Matiners, Socialització, Menjador, Portes Obertes, Esmorzar de Nadal, Diada de Sant Jordi, Esmorzar de Fi de Curs i Casal d’Estiu.

Es pot enviar missatge de correu electrònic a les diferents comissions mitjançant el formulari de contacte de la web del AFA https://www.lluispiquer.cat/contacte/ o per escrit mitjançant la bustia de l’AFA que es troba a l’entrada de l’escola indicant la comissió a la que es vol adreçar el missatge.

A banda que sigui necessari realitzar alguna reunió extraordinària, normalment es realitzen dues reunions obertes a totes les famílies del centre, una al començament del curs per poder informar, debatre i decidir com realitzat les tasques del curs i formalitzar les comissions i un altre reunió al final del curs per informar sobre com ha funcionat tot i recollir millores. A la reunió amb les tutores dels cursos també es demanarà un parell de delegats per classe que seran els encarregats de ser l’enllaç mes directe entre les famílies de la classe, l’AFA i l’Escola. Aquesta figura es molt útil i necessària pel bon fluxe d’informació entre les famílies i l’Escola.

Tota ajuda que pugin facilitar les famílies per poder portar a terme totes les activitats es necessària i indispensable. Sense la col·laboració de les famílies voluntàries no es podrien portar a terme cap del serveis o activitats que gaudim totes les famílies de l’Escola al llarg del curs. Durant la reunió inicial del curs es formalitzen les comissions encarregades de portar a terme les activitats i serveis. Es molt important poder assistir a aquesta reunió per poder planificar totes les tasques del curs.

Es pot contactar amb l’AFA mitjançant al formulari de contacte de la web de l’AFA, la bústia que hi ha a l’entrada de l’escola o a través dels delegats de classe.

A la web de l’escola http://agora.xtec.cat/ceiplluispiquer/ es pot trobar informació relativa al projecte educatiu i activitats gestionades per l’Escola i a la web del AFA https://www.lluispiquer.cat/ et pot trobar informació sobre l’AFA de l’escola, la seva organització i les activitats que gestiona.

A la web https://www.lluispiquer.cat/ es pot trobar informació sobre l’organització de l’AFA, les activitats que es gestionen així com informació rellevant per a les famílies.

Les fotografies que es fan als infants durant les activitats que es realitzen a l’Escola únicament es poder publicar a la web de l’escola http://agora.xtec.cat/ceiplluispiquer/

Es pot fer arribar el vostre missatge mitjançant la bústia que hi ha a l’entrada de l’escola, el formulari de contacte de la web del AFA o parlar directament amb els delegats personalment o mitjançant al grup de WhatsApp de la classe.

La quota de l’AFA fa possible la realització de totes les activitats que gestiona el AFA per als infants i les famílies de l’Escola, així com els regals que es fan als infants i a les classes durant la celebració d’aquestes a més de fer possible diverses necessitats puntuals que pugui tenir l’Escola que puguin millorar el projecte educatiu dels alumnes. Les activitats més destacades són la celebració del Nadal amb els Patges Reials, la diada de Sant Jordi, els esmorzars de Nadal i final de curs, la realització d’activitats extraescolars i matiners, el casal d’estiu, la socialització de llibres quan ho gestiona l’AFA, beca pro viatge final de curs de sisè…

La família que no faci efectiva la quota de l’AFA no podrà fer servir els serveis que gestiona l’AFA com les activitats extraescolars, matiners o casal d’estiu. A més de no poder formar part de la socialització de llibres quan ho gestiona l’AFA.

Durant el curs l’AFA demanarà a les famílies que facin efectiu el pagament de la quota anual, el de l’agenda que fan servir els alumnes de cicle mitja i superior i les quotes de les extraescolars que es vulguin realitzar. L’Escola demanarà el pagament del material escolar, els quaderns que no formen part de la socialització i les sortides i colònies que es vagin realitzant al llarg del curs.

La socialització de llibres és un programa mitjançant el qual les famílies de primària no han de fer front al pagament de la totalitat dels llibres de text que es facin servir durant el curs escolar, de manera que els llibres son reutilitzats pels alumnes dels cursos posteriors, només s’ha de fer efectiu el pagament dels quaderns d’algunes assignatures que no són reutilitzables i que els alumnes necessiten. Inicialment aquest programa el portava a terme l’AFA però actualment la despesa d’aquest programa l’assumeix l’ajuntament per als alumnes de primària del poble. Si l’Ajuntament deixés d’assumir aquesta despesa, el programa continuaria endavant sota la gestió del AFA i per tant es demanaria la quota corresponent a les famílies. Les famílies que formin part del programa de socialització s’han de comprometre a tenir cura dels llibres i retornar-los en bones condicions al finalitzar el curs escolar.

La socialització no és obligatòria. Les famílies que no vulguin formar part del programa de socialització han de fer-ho saber a l’Escola i fer front a la despesa total dels llibres del curs corresponent.

Actualment el programa el porta a terme l’Ajuntament de Parets i està adreçat als alumnes de primària del poble, per tant els alumnes que no estiguin empadronats a Parets no podran beneficiar-se de la subvenció de l’Ajuntament i si volen formar par de la socialització hauran de realitzar un primer pagament complert dels llibres i donar-los al programa per tal de poder entrar i gaudir dels llibres socialitzats als cursos posteriors.

Actualment el cost de la socialització dels llibres l’assumeix l’Ajuntament per als alumnes de primària. Només s’han de pagar els quaderns que els alumnes fan servir durant el curs i no són reutilitzables.

Al començament de cada curs, després de tenir lloc la reunió informativa sobre les extraescolars, es facilita un formulari que cal omplir i deixar al mostrador de la secretaria de l’Escola amb les dades dels alumnes, les activitats que es volen realitzar i les dades bancàries per fer el pagament. Quan al servei de matiners es pot fer servir des del primer dia de curs  i només cal omplir el formulari que faciliten les monitores del servei.

Per donar-se de baixa cal contactar directament amb l’empresa o entitat que gestiona l’activitat extraescolar abans del dia 15 del mes en curs. En cas contrari, s’haurà d’abonar el mes sencer. Les activitats amb únic pagament anual no es farà l’abonament. La informació de contacte de les diferents entitats i l’empresa d’extraescolars es troba a la web del AFA a la plana de la comissió d’extraescolars: www.lluispiquer.cat/comissions/activitats-extraescolars

Una vegada hagin començat les activitats extraescolars per apuntar-se cal contactar directament amb l’empresa o l’entitat esportiva que porti a terme l’activitat. La informació de contacte es pot trobar a la web del AFA a la plana de la comissió d’extraescolars.

L’AFA organitza el servei de matiners per acollir els infants abans de l’inici de les classes. Aquest servei s’ofereix des de les 7:30h fins a les 9:00h, de forma esporàdica o continuada. Es pot fer la inscripció el mateix dia que es necessiti a partir de les 7:30h. Cal accedir per la porta de l’Avinguda Francesc Macià (2-4) i les monitores us facilitaran el full d’inscripció. S’ha de prémer el botó on diu “MATINERS” i esperar a que la monitora obri la porta.

©2021 AFA CEIP Lluis Piquer, Tots els drets reservats | Condicions d'ús | Avís legalPolítica de galetes | Política de privadesa

CONTACTA'NS

Els vostres suggeriments ens ajudaran a millorar.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?