Arxiu de la categoria: General

DIVERTIUM

DIVERTIUM es una app GRATUÏTA per a mòbils i tauletes que ens diu quines activitats familiars podem fer a prop d’on ens trobem.

Moltes vegades no ens assabentem de què, al costat de casa nostra, es celebrarà un esdeveniment amb el que podríem compartir una bona estona i passar-nos-ho d’allò més bé: mirant una obra de teatre, titelles, fent tallers manuals, visitant un museu i participar de les activitats familiars que fan aquell dia… o assistint a un esdeveniment esportiu, una festa major, una fira, un festival, etc…

DIVERTIUM pretén facilitar la recerca d’aquestes activitats als pares i mares.
En el següent vídeo editat per l’Espai Internet de TV3 explica breument com funciona l’APP:

http://blogs.ccma.cat/espaiinternet.php?itemid=56812

Més informació a http://es.divertium.net

[kleo_button title=”Descarrega l’App” href=”https://itunes.apple.com/es/app/divertium/id1004945071?l=ca&ls=1&mt=8″ target=”_blank” position=”left” size=”xxl” type=”app” title_alt=”Divertium per iOS” icon=”apple”]
[kleo_button title=”Descarregar l’App” href=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.divertium487115″ target=”_blank” position=”left” size=”xxl” type=”app” title_alt=”Divertium per Android” icon=”android”]

Acta Assemblea General AMPA- 19/10/2016

Assemblea general de l’AMPA de l’escola Lluís Piquer

Parets del Vallès, 19 d’octubre de 2016


Comença l’assemblea general a les 19:35 hores amb la lectura de l’acta anterior i posteriorment se n’aclareixen un parell de punts. Es comenta, d’una banda, que l’Ajuntament no farà cap aportació per pagar els llibres no socialitzats (excepte primer i segon) i, de l’altra, que la idea de mantenir una quota de socialització al calaix per a un futur va ser rebutjada per l’escola. Queda aprovada per unanimitat.

El segon punt del dia és el tancament de l’exercici econòmic del curs 2015-2017 que queda aprovat i la presentació dels pressupostos per al curs 2016-2017. En aquest punt la Núria comenta que, atès que aquest curs els llibres els ha pagat l’Ajuntament, es destinarà una quantitat de la quota de socialització a la compra de material que ha demanat l’escola per a ús comú de tots els alumnes. S’aportarà a l’escola una nova pissarra digital, un lot de 15 ordinadors i diferent material pedagògic. Oriol manifesta la preocupació de si aquesta destinació de diners pot afectar una possible futura reinversió en llibres si l’Ajuntament no tornés a cobrir el cost dels llibres i Núria Cócera comenta que aquest fet ja s’ha tingut en compte. Queda aprovat el pressupost per al curs 2016-2017.

Posteriorment es dóna resposta a les preguntes recollides dels pares/mares recollides pels delegats i presentades a la junta en una reunió prèvia.
S’aclareix que l’arrodoniment del preu de la piscina a 33 euros va ser aprovat fa uns anys en assemblea per tal de cobrir despeses de gestió tal com fotocòpies i comissions bancàries.

Alícia, com a representant de la comissió d’extraescolars, comenta per una banda que l’AMPA no carrega cap sobrecost als pares en les activitats ofertes a l’escola i per altra que per triar les activitats oferides es deixen assessorar per l’empresa d’extraescolars. Posteriorment les activitats són aprovades en consell escolar i que sempre hi ha predisposició a recollir les inquietuds que de manera concreta les famílies considerin que és d’interès comú.

S’exposa que s’ha col·locat una bústia de suggeriments a l’entrada de l’escola per tal de recollir inquietuds o dubtes dels pares/mares, tal com es va sol·licitar.
S’informa de l’existència d’una comissió de menjador que controla trimestralment les racions dels menús dels nens/nes i s’anuncia l’aportació per part de l’escola d’un pannell informatiu que quedarà ubicat a la reixa d’entrada al pati, on es penjarà informació relacionada amb l’AMPA.

Es comenta l’interès d’alguns pares que la festa de fi de curs sigui oberta a les famílies i en horari de tarda. La Direcció exposa que és difícil a causa de la jornada continuada d’aquelles dates. Finalment es proposa realitzar una reunió per parlar de la festa de final de curs i el sopar i portar diferents idees a Direcció.

Per tal que la informació arribi a totes les famílies es decideix que es penjarà l’acta de l’assemblea a la pàgina web.

Es passa al quart punt del dia que és la presentació de les diferents comissions on s’explica quina és la tasca que realitza cadascuna d’elles i es facilita un llistat perquè els assistents es puguin apuntar a col·laborar i muntar els nous grups de treball per a aquest curs.

Míriam comenta que aquest curs es vol potenciar l’ús de la pàgina web. S’ha modificat per ser una eina més senzilla i facilitar-ne la navegació. En els propers dies es passarà informació als delegats on es donaran indicacions per al seu ús.

Direcció sol·licita voluntaris per tal d’oferir un servei de préstec els divendres a la biblioteca i per tal d’ajudar l’Antònia a folrar llibres alguns dimecres al matí o a la tarda. Més endavant donaran informació més detallada als delegats perquè la facin arribar a les famílies.

El següent punt és la renovació anual de la Junta Directiva. No s’ofereix cap nou candidat i queda reelegida per unanimitat la junta actual, que queda constituïda així:

– Núria Vela: Presidenta

– Míriam Font: Secretària

– Núria Cócera: Tresorera

En el torn de precs i preguntes, una mare pregunta a Direcció si existeix algun tipus de filtre a internet en els ordinadors de les aules i Direcció respon que sí.
Encarna Corredor, com a representant de la CAMPA, comenta la necessitat que surti un voluntari per representar la nostra escola juntament amb ella, a causa que som l’única escola del municipi que tan sols compta amb un representant. No s’ofereix cap voluntari i de moment la plaça queda vacant.
Finalitza la sessió a les 20:40 hores.

I, perquè així consti, se signa aquesta acta en el lloc i la data indicats.

Parets del Vallès, 19 d’octubre de 2016

 

Secretària                                                                                                   Presidenta
Míriam Font                                                                                                Núria Vela

Un any més, la jornada de portes obertes ha estat un èxit!

Alegria, sol, ambient càlid, brisa fresca, amistat, families, mestres, nens… Un any més, la jornada de portes obertes ha estat un èxit! Les families, altre cop protagonistes de la jornada han gaudit d’un diumenge especial.

El pares i mares interessats en el centre han tingut la oportunitat de conèixer l’escola de primera mà.

Durant la jornada s’ha celebrat la Fira de Santa Llúcia on s’han instal·lat paradetes acompanyades d’un refrigeri pels assistents així com una cantada per part dels alumnes de l’escola de la cançó “Els drets dels infants“. Durant l’esdeveniment s’han recollit signatures per evitar el tancament de la segona línia de P3.

Projecte de col·laboració amb l’organització Càritas de Parets del Vallès

“Federació d’Associacions de mares i pares d’alumnes  dels centres públics i/o concertats de Parets del Vallès” (CAMPAPDV)

Per segon any consecutiu, la Federació d’Ampes de Parets del Vallès, CAMPA , a la que pertany aquesta Ampa, posa en marxa el projecte de col·laboració amb l’organització Càritas de Parets del Vallès.

Per a les noves famílies de l’escola, expliquem que aquesta proposta de col·laboració va dirigida a les Ampas de les escoles de primària, escoles bressol i instituts del nostre municipi.

El projecte consisteix en la recollida trimestral dels productes que Càritas necessiti per tenir poques existències per fer front a les necessitats de les famílies que atenen del nostre municipi. Actualment, i desprès de les campanyes de recollida d’aliments de Nadal, Càritas ha demanat col·laboració per recollir productes relacionats amb la higiene personal i la neteja de la llar.

A cada escola col·laboradora se li assigna un producte d’higiene o neteja, que hauran d’aportar les famílies que vulguin de forma voluntària. Aquest tipus de productes, tot i que no es tracti de menjar, són també bàsics ja que la seva mancança pot generar un problema sòcio-sanitari. La distribució per escola es fa per assegurar la recollida de la diversitat de productes sol·licitats per Càritas.

Per aquesta segona campanya de recollida, prevista per la setmana del 9 al 13 de novembre, el producte designat és el següent:

SABÓ DE DUTXA – GEL DE DUTXA

L’espai habilitat al centre per la recollida serà  a l’esquerra de la porta principal de l’escola, davant secretaria.

Volem agraïr la vostra participació en aquest projecte que té com objectiu  col·laborar en millorar les condicions de vida dels habitants de Parets del Vallès que es troben en una situació econòmica desfavorida.

Cordialment

CAMPA pdv
AMPA

Enllaços relacionats:

Publicació al web de l’Ajuntament de Parets del Vallès (5 de març de 2015) 1er. Trimestre

Publicació al web de l’Ajuntament de Parets del Vallès (1 de juny de 2015) 2n. Trimestre