El delegat/ada de classe exercirà de portaveu de les famílies a qui representa davant de la comunitat educativa (escola, AFA, alumnat, famílies, etc.), independentment de la capacitat individual i personal que lògicament té cadascú de participar‐hi activament amb d’altres formes i mitjans.

Els delegats/des de classe són un pare, mare o tutor, escollit/da democràticament i voluntàriament, per les famílies dels alumnes que pertanyen en una classe. Aquesta designació es fa a l’inici del curs escolar, o durant el curs, en cas que hi hagi una baixa. Aquesta figura està concebuda principalment per exercir d’element transmissor d’informació i comunicació entre les famílies que representa i la resta de membres de la comunitat educativa, així com d’exercir un paper clau a l’hora d’apropar‐se a les famílies de forma ràpida, espontània i propera per als seus interessos i necessitats i, tanmateix com a dinamitzador i catalitzador de la participació i implicació de les mateixes als objectius comuns.

Funcions principals

La figura del delegat de classe no està pensada per “obrir fronts d’atac” sinó per “construir ponts d’unió” .

Transmissió i comunicació

potenciar l’apropament de la informació generada dins la comunitat educativa, facilitada pel vincle de formar part del grup o classe i conèixer els alumnes, pares i mares, tutors i les famílies. Comunicant especialment les propostes, iniciatives i afers que des de la junta de l’AFA es decideixin dur a terme en el pla del curs (consultes, festes, sortides, etc.)

Captar informació:

Copsar les necessitats i interessos dels pares i mares i els alumnes, essent un facilitador dels intercanvis d’opinions, consultes, dubtes, inquietuds, etc.

Consciencació i motivació:

Contribuir a crear un clima fluid , positiu, dialogant, actiu, participatiu i d’implicació entre els pares i mares que representa i com a membres de la comunitat educativa, per tal de facilitar la comunicació i participació entre ells, l’escola i l’AFA.

Dinamització

Fer que sorgeixen iniciatives espontànies de proposta d’activitats, idees, debats, fòrums, participació en festes, reivindicacions, problemàtiques educatives, conferències, formació, etc. dirigides a millorar i enfortir el paper educatiu de tots els seus membres.

Límits del delegat

No ha d’intervenir en la relació personal d’un alumne i/o dels seus pares amb el tutor i/o la direcció del centre.
No planteja un problema o una queixa directament a la direcció del centre i/o al Consell escolar sense prèviament:

  • Haver contrastat la informació
  • Un cop contrastada la informació, posat en coneixement a la junta de l’AFA
  • Esgotades les vies de comunicació amb el professor o professora de referència

No intervé en qüestions pedagògiques dels mestres que, en tot cas, seran tractades al Consell escolar si es considera oportú.

©2021 AFA CEIP Lluis Piquer, Tots els drets reservats | Condicions d'ús | Avís legalPolítica de galetes | Política de privadesa

CONTACTA'NS

Els vostres suggeriments ens ajudaran a millorar.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?